Jdi na obsah Jdi na menu
 


MFA8US06

27. 5. 2008

OKIENKO OZMF MICHALOVCE

Oznámenia o súťažiach rozoslané!

Oblastný zväz malého futbalu Michalovce organizuje aj v tomto roku samostatné súťaže v malom futbale na asfalte pre mužov i pre dorastencov, a to takto: a) v mesiacoch jún až august 2008 v poradí už 26. ročník súťaží „Majstrovstiev OZMF 2007/08 v malom futbale mužov na asfalte“; b) v mesiacoch jún až august 2008 v poradí už 17. ročník súťaže „Majstrovstiev OZMF 2007/08 v malom futbale dorastencov na asfalte“.

Úradná správa OZMF č. 6 - A2007/08:

A. Informácie OZMF:

1. Informácie o súťažiach OZMF: Bližšie informácie o ich organizácii v predchádzajúcich rokoch i základné oznámenia o ich organizácii v tejto sezóne boli zverejnené v Zemplínskom denníku Korzár na strane Šport región v Okienku OZMF Michalovce vo štvrtok 3.4. pri ÚS č. 1, pričom sa k nim možno dostať na internetovej stránke OZMF MI: www.futsalmi.estranky.cz, kde si záujemcovia mohli a stále aj môžu nájsť rôzne informácie o futsale, o súťažiach OZMF, o úradných správach OZMF a tým prakticky o činnosti OZMF.

2. Krajské kolo v malom futbale žiactva ZŠ pre školský rok 2007/08: Prebieha v tomto týždni v dňoch 19.5. - 22.5., každý deň od 9.00 h (termín ukončenia v príslušnom dni závisí od počtu štartujúcich družstiev v jednotlivých kategóriách), na futb. štadióne MFK Zemplín Michalovce na ihrisku s umelou trávou za účasti víťazov jednotlivých okresných kôl v jednotlivých vekových kategóriách v týchto termínoch a podľa tohto programu: a) pondelok 19.5.: žiačky 7.-9. roč. ZŠ; b) utorok 20.5.: žiaci 7.-9. roč. ZŠ; c) streda 21.5.: žiaci 3.-4. roč. ZŠ; d) štvrtok 22.5.: žiaci 5.-6. roč. ZŠ. Organizátorom tohto kola je VI. ZŠ Michalovce.

3. Zverejňovanie „Okienok OZMF Michalovce“ k malému futbalu: Tie boli a aj sú takmer každý týždeň zverejňované v Zemplínskom denníku Korzár na strane Šport región väčšinou vo štvrtok. Predchádzajúce aj s ÚS č. 5 v ňom bolo zverejnené vo štvrtok 15.5., v tomto čísle vo štvrtok 22.5. je zverejnené ďalšie aj s ÚS č. 6. Najbližšie ďalšie v ňom bude zverejnené vo štvrtok 29.5. aj s ÚS č. 7. Aj ďalšie oznámenia a ÚS OZMF ohľadom súťaží v malom futbale v ňom budú aj naďalej zverejňované väčšinou vo štvrtok. O prípadnej zmene termínu bude informácia vopred.

 

B. Rozhodnutia OZMF:

1. Obsadenie rozhodcov na krajské kolo v malom futbale žiactva ZŠ pre školský rok 2007/08: a) pondelok 19.5.: S. Bíro, J. Tóth, J. Mano; b) utorok 20.5.: R. Pavlov, J. Tóth, J. Mano; c) streda 21.5.: R. Kolesár, Ján Pivarník, P. Kaffan; d) štvrtok 22.5.: S. Bíro, Ján Pivarník, P. Kaffan (všetko na futb. štadióne MFK Zemplín Michalovce na ihrisku s umelou trávou, každý deň od 9.00 h).

 2. Oznámenie o 26. ročníku súťaží „Majstrovstiev OZMF 2007/08 v malom futbale mužov na asfalte“: Bolo v týchto dňoch písomne aj s návratkou rozoslané týmto 15 družstvám mužov malého futbalu z predchádzajúcich ročníkov týchto súťaží: BaB, Devils, FC Dochodkare, Družba, GS´52, Chievo, Kiksáčik, Kláštorka, Matrix, MEZ servis, Pozdrav, Raketa, Semtex, STS, ŠKEZ. Každé z nich je povinné návratku k týmto súťažiam doručiť na OZMF prostredníctvom povereného zástupcu svojho družstva v piatok 30.5.2008 o 15.30 h, kedy sa uskutoční krátka pracovná porada zástupcov družstiev mužov zo súťaží v malom futbale na asfalte. Tejto porady sa môže zúčastniť aj zástupca každého ďalšieho družstva mužov, ktoré prejaví záujem o štart v týchto súťažiach.

3. Oznámenie o 17. ročníku súťaže „Majstrovstiev OZMF 2007/08 v malom futbale dorastencov na asfalte“: Bolo v týchto dňoch písomne aj s návratkou rozoslané všetkým týmto 9 družstvám z predchádzajúceho ročníka tejto súťaže: Arsenal, 1.FC Batoľata, Dynamo, Galaktikos CF, Kanonieri, FC Orion, Sharks, FC Thunder cats, 1.FC Viktória. Každé z nich je povinné návratku k tejto súťaži doručiť na OZMF prostredníctvom povereného zástupcu svojho družstva v piatok 30.5.2008 o 14.30 h, kedy sa uskutoční krátka pracovná porada zástupcov družstiev dorastencov zo súťaže v malom futbale na asfalte. Tejto porady sa môže zúčastniť aj zástupca každého ďalšieho družstva dorastencov, ktoré prejaví záujem o štart v tejto súťaži.

4. Vybavovanie záležitosti ohľadom malého futbalu: Družstvá i jednotlivci si ich môžu, až do termínu vyžrebovania jednotlivých súťaží OZMF Michalovce 2007/08 v malom futbale na asfalte, vybavovať na OZMF len vo vopred telefonicky dohodnutom termíne (č. tel. 056/6423890), väčšinou len v utorok v čase 15.00 - 15.15 h.

Upozornenie: Tento priestor má vyhradený OZMF Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň. - dd -